Christina & Potato Grouper, Cod Hole, Australia

Christina & Potato Grouper, Cod Hole, Australia

I stopped to kiss with this Potato Grouper at Cod Hole, Great Barrier Reef, Australia. Photo: Stuart Ireland